Armory

_Luc1feR_

GOLD : Hidden

LEVEL : 110

GUILD : 0

NICKNAME : NOT SET

Drako War God Tasset +5
11 degree seal of nova
Drako War God Boots +5
11 degree seal of nova
Capricorn Gia Brain +5
11 degree seal of nova
NO ITEM EQUIPED
Drako War God Morion +7
11 degree seal of nova
Drako War God Mail +7
11 degree seal of nova
Drako War God Alette +7
11 degree seal of nova
Drako War God Glove +7
11 degree seal of nova